quản lý dự án EHOME 1

quản lý dự án EHOME 1
Ngày đăng: 1 năm

Đội ngũ chuyên gia cAn Minh Phúc không ch có kiến thc, kinh nghim và hiu biết chuyên sâu v ngành bt động sn ngh dưỡng mà còn am hiu v thc tin th trường trong nước cũng như các xu hướng mi nht trên thế gii. An Minh Phúc h tr Ch đầu tư trong sut quá trình đưa ra quyết định đầu tư và phát trin d án thông qua các Dch v tư vn cho các loi hình sn phm t Khách sn, Resort, Căn h Dch v cho đến mô hình Branded Residence ti các khu đô th hay Bit th ngh dưỡng và Condotel ti khu vc ven bin.

An Minh Phúc h tr Ch đầu tư trong sut vòng đời phát trin ca các d án Bt động sn ngh dưỡng thông qua các dch v tư vn Hoch Định Phát Trin, Đánh Giá Hot Động Vn Hành và Môi Gii Đầu Tư.
 

1. Hoch Định Phát Trin D Án

 • Nghiên Cu Th Trường
 • Phân Tích Dòng Tin
 • Đề Xut Phát Trin
 • Nghiên Cu Kh Thi
 • Xem Xét Quy Hoch Tng Th
 • La Chn Nhà Điu Hành Khách Sn
 • Tư Vn Sn Phm Ngôi Nhà Th Hai

2. Đánh Giá Hot Động Vn Hành Khách Sn

 • Đánh Giá Ngân Sách tin khai trương
 • Đánh Giá Ngân Sách Hot Động Hng Năm
 • Đánh Giá Hot Động Vn Hành

3. Thoái vn Môi Gii

 • Môi Gii Đầu Tư

 

0
Zalo
Hotline
Hotline